test szczelności powietrznej

Pomiar szczelności powietrznej – zasada działania

     Podstawowy zestaw do badania szczelności powietrznej (ang. Blower Door Test) składa się z trzech komponentów: kalibrowanego wentylatora, kurtyny drzwiowej oraz urządzenia mierzącego ciśnienie i przepływ powietrza. Wentylator testowy jest szczelnie mocowany w zewnętrznych drzwiach za pomocą kurtyny drzwiowej. Wentylator wdmuchuje lub wyciąga powietrze z obiektu, wytwarzając małą różnicę ciśnienia pomiędzy wnętrzem budynku a jego otoczeniem. Ta różnica ciśnień wymusza przepływ powietrza poprzez wszystkie nieszczelności w obudowie budynku. Im szczelniejszy budynek, tym mniejsza ilość powietrza transferowana poprzez wentylator wytwarza żądaną różnicę ciśnień.

    Badanie szczelności powietrznej pozwala:

1.    Określić lokalizację nieszczelności i ich wielkość (ocena jakościowa)
2.    Obliczyć przepływ powietrza (V50 w m3/h) jako sumę wszystkich nieszczelności dla danego ciśnienia        testowego, zwykle 50 Pa (ocena ilościowa)
3.    Wyliczyć krotność wymian powietrza (V50 / V budynku = n50) dla ciśnienia 50 Pa
4.    Wyliczyć przenikalność obudowy budynku (V50 / powierzchnia = q50)